Asamblea Xeral Ordinaria


A presidenta da asociación convoca unha Asamblea Xeral Extraordinaria para o sábado 23 de novembro ás 18:00 h en primeira convocatoria e ás 18:30 en segunda convocatoria, nos locais da asociación situados na rúa Párroco Rodríguez Vázquez número 5, en Tui, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

 • Evaluación dos proxectos en marcha:
  • Dentista Máis
  • campamento urbano de verán
  • acesibilidade nos colexios de Tomiño.
 • Novos proxectos
  • accesibilidade dos colexios de Tui e outros propostos polos socios
 • Xestión de  ingresos e gastos de Un Máis.
 • Domiciliación de cuotas.
 • Alta de novos socios e baixas de socios.
 • Día do autismo 2020.
 • Rogos e preguntas.

Dada a importancia do tema a tratar, prégase a asistencia de tódolos socios.

Asimesmo, solicítase a tódolos socios que propoñan actividades a realizar pola asociación ó longo de 2019 e que se ofrezan para integrar comisións ou equipos encargados de levar a cabo esas actividades.

As propostas pódense facer na propia asamblea xeral ou ben envialas ó correo da asociación (asociacion.unmais@gmail.com) antes do 23 de novembro.Os comentarios están pechados.